Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Namn

Kontakt

Ordförande

Malin

Olsson Haglund

070-954 58 00

Vice Ordförande

Johan

Karlsson


Kassör

Ulrica

Berndtsson

0523-32210

Sekreterare

Annica

Erlandsson

070-236 52 44

Ledamot

Anna-Lena

Borg

070-636 48 28

Ledamot

Åsa

Hjalmarsson

070-789 47 92

Ledamot

Leah

Alvarez Deliupa Karlsson

SuppleantSuppleant

Maja

Skeime

Övriga Funktionärer

Namn

Kontakt

Material Förvaltare

Malin

Olsson Haglund


Anna-Lena

Borg

070-954 58 00070-636 48 28

Sponsring

Mats

Gustavsson

070-327 30 18

Kontakt mot Tumlaren

Malin

Olsson Haglund


Åsa

Hjalmarsson

070-954 58 00070-789 47 92

Kontakt mot Kommunen

Malin

Olsson Haglund

070-954 58 00

Revisor

Carl-Johan

Söderbom


Aktivitetssamordnare

Malin

Olsson Haglund

070-954 58 00

Valberedning

Sara

Isaksson Karlsson


Läger & Tävlingsansvarig

Maja

Skeime

Webbansvarig

Åsa

Hjalmarsson

070-789 47 92